Sanomalehdet

July 15, 2015

Maailman muuttuessa myös ihmisten tottumukset muuttuvat. Viime vuosina on uutisoitu, kuinka aina vain useammat sanomalehdet ovat siirtynyt niin sanottuun tabloid-kokoon. Monikaan sanomalehti ei siis enää ilmesty suuremmassa broadsheet-koossa, joka on aiheuttanut närkästystä lukijoiden saralla. Pienempään kokoon siirtymisellä halutaan muun muassa vähentää kustannuksia, koska lehden tilaajamäärä ei ole pysynyt ennallaan.

Monet lukevat uutisensa nykyään netistä, koska ne päivittyvätkin sinne nopeammin. Monet nettilehdistä ovat myös ilmaisia, mutta suurempiin lehtiin joutuu ostamaan lukuoikeuden tietyn artikkelimäärän jälkeen. Vaikka sanomalehdet ovatkin siirtyneet nettiin, on painetuilla lehdillä silti vielä omat kannattajansa. Esimerkiksi vanhempi sukupolvi ei välttämättä käytä nettiä lainkaan, joten heille painettu lehti on usein ainoa vaihtoehto. Lisäksi monelle sanomalehti on tapa aloittaa aamu. Maailma muuttuu, mutta silti jotkut asiat jäävät elämään.

Tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin sellaiset, että netti on kasvattamassa suosiotaan ja aina vain uudet sukupolvet näkevät sen hyödyllisenä tiedonhaun kanavana. Kouluissa opetetaan etsimään tietoa netistä ja aikuisille järjestetään kursseja tietokoneen käyttämisestä. Internetin puolesta puhuu se, että sinne on helppo päivittää uutisia nopeammin. Ne uutiset, jotka ovat aamun lehdessä, ovat olleet jo vuorokautta aiemmin netissä. Sen vuoksi sanomalehtien voi sanoa olevan hitaita nykypäivän kiireisille ihmisille.

Työllisyystilanne vaikuttaa ihmisiin niin, että jotain täytyy karsia, jotta laskuista selvitään. Monen kohdalla sanomalehdet jäävät tilaamatta. Tämä on myös ollut yksi suurista syistä, miksi tilaajamäärät ovat tippuneet.